Zadnje novice iz področja učenja slovenščine

Seminar za učitelje v čezoceanskih...

Novice Učenje slovenščine

Seminar za učitelje, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini v čezoceanskih državah Učiteljice slovenščine in drugih predmetov v...

10. otroški kviz “Gremo v...

Društva Slovenci po svetu poročajo Srbija Učenje slovenščine

Slovenska kulturna skupnost France Prešeren iz Niša je 10. novembra 2018 v dvorani Niškega kulturnega centra organizirala tradicionalni kviz za otroke, tokrat...Dopolnilni pouk slovenščine v tujini

Cilj dopolnilnega pouka je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino.

Pouk je prostovoljen in za udeležence brezplačen. Poteka v popoldanskem času ali med vikendom, navadno enkrat tedensko od 2 do 4 ure. Namenjen je otrokom od starosti 4 let, mladostnikom in odraslim. Organiziran je lahko na šolah države gostiteljice, v prostorih slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništev, slovenskih društev ali katoliških misij.

V šolskem letu 2017/18 pouk organiziramo v 17 evropskih državah, obiskuje ga okrog 1800 udeležencev, od tega več kot 1000 otrok. Slovenščino poučuje skupaj 35 učiteljev, od tega 14 napotenih in 21 nenapotenih.

Kjer dopolnilnega pouka slovenščine ni možno organizirati, se izjemoma izvaja pouk slovenščine na daljavo.


hiska
Sobotna »šola« – kaj je to?

Republika Slovenija je po osamosvojitvi začela namenjati tudi izseljencem v prekomorskih državah, ki slovenščino ohranjajo v sobotnih »šolah«, večjo pozornost. Podpira jih na različne načine. Pouk slovenščine pri njih poteka v okviru slovenskih združenj ali Cerkve, tako v Argentini, Urugvaju, ZDA, Kanadi ter Avstraliji.

Slovenija oskrbuje Slovence v teh državah z učbeniki in obučbeniškimi gradivi, zadnja leta pa organizira tudi strokovno spopolnjevanje za učitelje slovenščine in drugih predmetov v slovenskem jeziku v Sloveniji.

Kaj se poučuje v sobotni »šoli«?

V sobotnih »šolah« otroke učijo pisati in brati v slovenskem jeziku. Postopoma dodajajo tudi vsebine drugih predmetov. Tako poleg slovenščine (slovnica in slovstvo) poučujejo zgodovino, geografijo, verouk, družbeno vzgojo, svetovni nazor, živo besedo, petje in verouk, prirejajo kulturne prireditve ter jezikovni tabor.

V zadnjih letih imajo tudi »ABC oddelke«, ki jih obiskujejo otroci iz mešanih zakonov (rečejo jim »špansko govoreči«). Njihovo znanje slovenščine je slabše, zanje je to drugi oziroma tuji jezik.

Kotiček za jeziček

V rubriki Kotiček za jeziček študenti koprske slovenistike odgovarjajo na vprašanja o pravilni rabi slovenskega jezika. Rubriko vedno začnemo s prikazom napačne rabe, po teoretični razlagi pa oddajo zaključimo s ponazoritvijo slovnično ustreznega primera. Koordinatorica rubrike je dr. Klara Šumenjak.

Govorni pomočnik

Za pravilno izgovorjavo je tu govorni pomočnik, ki ga ureja Alenka Kovačič, Radio Slovenija.

seznam učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine v tujini

Kontaktne osebe:

Marko Koprivc, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport: Marko.Koprivc@gov.si

Eva Jurman, Zavod RS za šolstvo: eva.jurman@zrss.si

Mira Hedžet Krkač, Zavod RS za šolstvo (pouk na daljavo): Mira.HedzetKrkac@zrss.si

naročite revijo moja slovenija

Revija Moja  SlovenijaBrezplačno boste prejeli digitalno mesečno revijo Moja Slovenija. Digitalna verzija je brezplačna (12 številk), pri tiskani verziji (4 številke) pa krijete stroške poštnine (12 € Slovenija, 20 € tujina). Naročite brezplačno verzijo