O nas

Spletni portal www.slovenci.si je projekt celovitega povezovanja in komuniciranja širše slovenske skupnosti v sosednjih državah in po svetu tako z matično domovino kot tudi med skupnostmi. Spletni portal je ustanovljen na pobudo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS) s ciljem ustvariti čim večji pretok informacij med Slovenci izven Slovenije in okrepiti njihovo aktivno povezovanje.

O Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS), ki ga vodi minister Peter J. Česnik, opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu.

Vzdržuje stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljenskimi organizacijami; spodbuja njihovo kulturno, prosvetno, gospodarsko in drugo povezovanje z matično državo, organizira posvete, seminarje, natečaje.

Preko javnih razpisov zagotavlja finančno pomoč Republike Slovenije za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu ter za sodelovanje z njimi. Urad je zadolžen tudi za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci zunaj Republike Slovenije.

Za vsebinska vprašanja v zvezi s spletnim portalom se obrnite na:

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

ali na tel: +386 1 230 80 00, +386 1 230 80 02
fax: +386 1 230 80 17

Email kontakt uredništva spletnega mesta: info@slovenci.si

Vsi posamezniki, organizacije in društva ste vljudno vabljeni k soustvarjanju vsebin spletnega portala!